KADRA

Wykładowcy w N.O.E. ADEPTUS to nauczyciele akademiccy oraz specjaliści, praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Współpracują z nami osoby, dla których wykonywane na co dzień zajęcie nie jest tylko zawodem, ale też pasją, którą chcą się z Państwem podzielić.

STATUS PLACÓWKI

Nasza kadra i programy edukacyjne zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy.
N.O.E ADEPTUS ujęty jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS prowadzi zajęcia w formach pozaszkolnych, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

FINANSOWANIE KURSÓW PRZEZ URZĄD PRACY

Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN

N.O.E. „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń w odpowiednich zakładkach strony.