Alpakoterapia - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA
Kurs ALPAKOTERAPII

Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności,
Kurs doskonalący Alpakoterapeuty,
Kurs zawierać będzie zagadnienia dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z alpakami,

ADRESATAMI KURSU są osoby:
• pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
•  mające zamiar podjąć pracę jako alpakoterapeuta w jednostkach  organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
• planujące włączyć alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
• planujące prowadzić indywidualną praktykę dotyczącą alpakoterapii.

PROGRAM KURSU obejmuje bloki:
• metodyki pracy  alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD,  dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne)
• metodyki wspomagania edukacji z udziałem alpaki,
• behawior alpak, testy i szkolenie alpak,
• praktyka.
Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia  o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
WYMIAR CZASOWY KURSU: 8 weekendowych zjazdów + 20 godzin praktyk alpakoterapeutycznych.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej,
-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego,

Dokumenty prosimy:
- przesłać pocztą lub
- dostarczyć osobiście lub
- przesłać na adres email: biuro@adeptus.szkola.pl

adres Biura Rekrutacji
85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,
czynne w godzinach 8:00 - 12:00, (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)

MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2018

TERMINY ZJAZDÓW:

WYKŁADOWCY:
instruktorzy  i specjaliści apakoterapii, instruktorzy szkolenia alpak,  zoopsycholodzy, weterynarz, wykładowcy akademiccy specjaliści – praktycy  w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii,  oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
między innymi przez członka Polskiego Związku Hodowców Alpak.

CENA KURSU: 3200 zł
W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.

FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:
Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA  KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO,  PRZEKAZANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI

ILOŚĆ MIEJSCOGRANICZONA
          
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
Wróć do spisu treści