Alpakoterapia - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs ALPAKOTERAPII obejmuje zagadnienia dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z alpakami.

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Adresatami kursu są osoby posiadające minimum wykształcenie średnie:

- pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,

- mające zamiar podjąć pracę jako alpakoterapeuta w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,

- planujące włączyć alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym,

- planujące prowadzić indywidualną praktykę dotyczącą alpakoterapii.

 

Program kursu obejmuje bloki:

- metodyki pracy alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne)

- metodyki wspomagania edukacji z udziałem alpaki,

- behawior alpak,

- testy i szkolenie alpak,

-  zajęcia praktyczne.

 

Wykładowcy:

Marta Pietrzykowska

Pierwsza w Polsce hodowczyni alpak. Organizator i wykładowca na kursie „chów i hodowla alpak”, współorganizator cyklicznego wydarzenia „alpaca day”.

Więcej informacji o Marcie można znaleźć tutaj: http://www.alpaka.net.pl/o-nas.html

 

Eliza Kowalska-Gabrysiak

Certyfikowana alpakoterapeutka i kynoterapeutka. Z wykształcenia prawnik ( UMK w Toruniu , Wydział Prawa i Aministracji kierunek Prawo), z zamiłowania pedagog, entuzjasta pracy z dziećmi i zwierzętami. Ukończyła studia podyplomowe w przedmiocie Przygotowanie Pedagogiczne. Posiada kwalifikacje certyfikowanego trenera Sensoplastyki, SmykoMultisensoryki, Sensoceramiki, jogi dla dzieci, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourn i terapii ręki. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi. Swoje zajęcia opiera o zasady i reguły Pozytywnej Dyscypliny. Od kilku lat pracuje z alpakami rasy huacaya Zagadką, Chrupkiem i Kaktusem oraz psami: Sally (labrador retriver) oraz Masakrą (mops). Od kilku miesięcy jest szczęśliwą opiekunką 2 osiołków Rudolfa i Dyzia.

 

Maja Cierniak

Z psami związana od zawsze. Na co dzień pracuje jako zoopsycholog i trener psów. W międzyczasie pracowała jako technik weterynarii i wykładowca akademicki. Doktorantka na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. W pracy z psami największy nacisk kładzie na czytelność w komunikacji. Prywatnie miłośniczka fantasy.

Więcej informacji o Mai można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/KynoPark/photos/4676478752413973

 

Hanna Wojciechowska

Certyfikowany zoopsycholog i trener psów. Specjalista kynoterapii. Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. Psychopedagog. Wykładowca akademicki. Od wielu lat pracuje jako trener psów, zoopsycholog i egzaminator psów terapeutycznych.

 

Agnieszka Maćkiewicz

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, od ponad 10 lat specjalista kynoterapii , ponad 20 letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna, hodowca Cavalierów. Z psami związana od zawsze. Pasjonatka biegów i dobrej literatury wszelkiej maści.

 

Katarzyna Ratajska

Kynoterapeuta, alpakoterapeuta, trener sensoplastyki, plastyki sensorycznej i bajkoterapii. Żyje ze zwierzętami od 3 roku życia. Pracuje ze zwierzętami prowadząc zajęcia alpakoterapii i kynoterapii z dziećmi i osobami dorosłymi.

 

Konrad Kozłowski

Lekarz weterynarii. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w2003. Od tego czasu zawodowo związany z Bydgoszczą i skupiony na leczeniu psów i kotów. W 2019 ukończył specjalizację z dziedziny rozrodu zwierząt. Pracoholik z poczuciem humoru.

 

Anna Hatle-Tafelska

Pedagog specjalny, nauczycielka zespołów edukacyjno-terapeutycznych oraz terapeutka dzieci z autyzmem, kynoterapeutka. Członkini zarządu fundacji Psy Dzieciom oraz Polskiego Towarzystwa Kynotrapeutycznego.

 

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 11-12.09.2021 (Adeptus)

2 zjazd: 25-26.09.2021 (Szyszyńskie Holendry)

3 zjazd: 2-3.10.2021 (Szyszyńskie Holendry)

4 zjazd: 6-7.11.2021 (Adeptus)

5 zjazd: 20-21.11.2021 (Adeptus)

6 zjazd: 4-5.12.2021 (Adeptus)

7 zjazd: 11-12.12.2021 (Adeptus)

8 zjazd: 18-19.12.2021 (Okole)

9 zjazd: 22.01.2022 (Okole), 23.01.2022 – egzamin (Adeptus)

 

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 20 godzin praktyk.

Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń).


Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a (Adeptus), /szyszyńskie Holendry, Okole (gmina Koronowo)


Koszt uczestnictwa w kursie: 3200 zł

 

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy:

 

W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

 

 

 

Zaświadczenia :

 

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS  ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAKOŃCZENIA PROCESU REKRUTACJI.

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści