Integracja Sensoryczna - szkolenie - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

WPŁYW ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ NA UCZENIE SIĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY DZIECKA .


Szkolenie ma charakter teoretyczno-warsztatowy. Jego celem jest przybliżenie Państwu tematyki związanej z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz ich wpływu na rozwój i proces uczenia się dzieci.


ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Definicja zaburzeń integracji sensorycznej, geneza oraz główne założenia metody.
  2. Charakterystyka podstawowych dysfunkcji związanych z procesami integracji sensorycznej -  trudności życia codziennego, z jakimi boryka się dziecko z zaburzeniem przetwarzania sensorycznego.
  3. Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii.
  4. Przetwarzanie słuchowe a koncentracja, uwaga, pamięć.
  5. Zajęcia praktyczne - techniki pracy oraz dostosowanie środowiska dziecka w celu poprawienia jego funkcjonowania.


ADRESACI SZKOLENIA:

nauczyciele przedszkoli oraz szkół podstawowych,

nauczyciele i terapeuci placówek kształcenia specjalnego,

terapeuci ośrodków wczesnego wspomagania dzieci,

rehabilitacji, terapeuci manualni, fizjoterapeuci, kynoterapeuci.


PROWADZĄCA

mgr Anna Hatle-Tafelska – oligofernopedagog, wieloletni praktyk metody, nauczyciel dyplomowany zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, terapeuta i diagnosta SI (certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej), specjalista kynoterapii.


ZGŁOSZENIA:

proszę wypełnić zgłoszenie zamieszczone na dole strony lub  przesłać na adres email: biuro@adeptus.szkola.pl 


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


DATA: 24 i 25 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 17.00

          


CENA KURSU: 290 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:

N.O.E.  „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.


Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści