Metoda Behawioralna (SAZ) - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA > SZKOLENIA
III stopniowy KURS W FORMIE WARSZTATOWEJ
kończący się zaświadczeniem na druku MEN
"TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU W OPARCIU O METODY BEHAWIORALNE"


Uczestnicy kursu będą mieli możliwość konsultacji w zakresie prowadzenia terapii metodą behawioralną z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, pod superwizją specjalistów z Centrum Terapii
EGEO w Bydgoszczy.

TEMATYKA KURSU:
I stopień zapoznanie z zasadami dotyczącymi aspektów pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych, wczesna interwencja.

II stopień podstawowe techniki behawioralne kształtujące zachowanie dziecka ze spektrum autyzmu, programy rozwijające umiejętności społeczne, ocena funkcjonalna i strategie dotyczące zachowań trudnych.
III stopień planowanie terapii dziecka ze spektrum autyzmu w oparciu o analizę funkcjonalną, zasady i sposoby rejestracji przebiegu zajęć i zachowań trudnych, kształtowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, efektywne programy nauczania (IPET) zgodne z podejściem behawioralnym.

PROWADZĄCA:
mgr Ewa Żmich - praktyk i wykładowca akademicki, superwizor w bydgoskim Ośrodku Terapii Behawioralnej, diagnostyk i terapeuta z 10 letnim stażem w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy. Specjalizuje się w kształtowniu komunikacji społecznej oraz treningu umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej.

MIEJSCE:
Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

TERMINY ZJAZDÓW: 2018 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:
780 zł od osoby. W ramach opłaty za kurs każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów.
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł. lub całości wpłaty na konto
NOE Adeptus 10 1950 0001 2006 0427 0928 0003

CERTYFIKATY:
Uczestnicy otrzymują po ukończeniu III stopnia szkolenia zaświadczenie  na druku MEN o ukończeniu III -stopniowego kursu TERAPII I EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU W OPARCIU O METODY BEHAWIORALNE (SAZ).

ZGŁOSZENIE NA KURS:
Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu - formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.adeptus.szkola.pl – w rubryce nazwa kursu\szkolenia: proszę wpisać „kurs TERAPIA BEHAWIORALNA, IMIĘ I NAZWISKO".

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,   
- odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego,

Dokumenty prosimy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w godzinach 8:00 - 12:00
pod adresem 85-307 Bydgoszcz, ul. J. Kossaka 38.
Można również wysłać skany dokumentów na adres biura: biuro@adeptus.szkola.pl

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE:
wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, dostarczeniu wymaganych dokumentów i zakończeniu procesu rekrutacji.

Zakwaterowanie:
we własnym zakresie.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wróć do spisu treści