Metoda Behawioralna (SAZ) - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

III stopniowy KURS W FORMIE WARSZTATOWEJ

kończący się zaświadczeniem na druku MEN

"TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU W OPARCIU O METODY BEHAWIORALNE"Uczestnicy kursu będą mieli możliwość konsultacji w zakresie prowadzenia terapii metodą behawioralną z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, pod superwizją specjalistów z Centrum Terapii

EGEO w Bydgoszczy.


TEMATYKA KURSU:

I stopień zapoznanie z zasadami dotyczącymi aspektów pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych, wczesna interwencja.


II stopień podstawowe techniki behawioralne kształtujące zachowanie dziecka ze spektrum autyzmu, programy rozwijające umiejętności społeczne, ocena funkcjonalna i strategie dotyczące zachowań trudnych.


III stopień planowanie terapii dziecka ze spektrum autyzmu w oparciu o analizę funkcjonalną, zasady i sposoby rejestracji przebiegu zajęć i zachowań trudnych, kształtowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, efektywne programy nauczania (IPET) zgodne z podejściem behawioralnym.


PROWADZĄCA:

mgr Ewa Żmich - praktyk i wykładowca akademicki, superwizor w bydgoskim Ośrodku Terapii Behawioralnej, diagnostyk i terapeuta z 10 letnim stażem w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy. Specjalizuje się w kształtowniu komunikacji społecznej oraz treningu umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej.


MIEJSCE: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


TERMINY ZJAZDÓW: 2018 r.


KOSZT UCZESTNICTWA:

780 zł od osoby. W ramach opłaty za kurs każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów.

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł. lub całości wpłaty na konto

NOE Adeptus 10 1950 0001 2006 0427 0928 0003


CERTYFIKATY:

Uczestnicy otrzymują po ukończeniu III stopnia szkolenia zaświadczenie  na druku MEN o ukończeniu III -stopniowego kursu TERAPII I EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU W OPARCIU O METODY BEHAWIORALNE (SAZ).


ZGŁOSZENIE NA KURS:

Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu - formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.adeptus.szkola.pl – w rubryce nazwa kursu\szkolenia: proszę wpisać „kurs TERAPIA BEHAWIORALNA, IMIĘ I NAZWISKO".


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,   

- odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego,


Dokumenty prosimy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w godzinach 8:00 - 12:00

pod adresem 85-307 Bydgoszcz, ul. J. Kossaka 38.

Można również wysłać skany dokumentów na adres biura: biuro@adeptus.szkola.pl


POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: 

wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, dostarczeniu wymaganych dokumentów i zakończeniu procesu rekrutacji. 


Zakwaterowanie: 

we własnym zakresie.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści