Treser psów - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA > KURSY
Kurs TRESER PSÓW
Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności,
kształcący w obrębie zawodu Treser psów wpisanego do REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS
pod nr 516405


ADRESATAMI KURSU są osoby są osoby pełnoletnie posiadające minimum wykształcenie średnie:
•    pragnące zapoznać się z metodą pozytywnego szkolenia psów,
•    chcące poznać techniki szkoleniowe psów od psiego przedszkola poprzez młodzież i psy dorosłe,
•    pragnące poznać techniki specjalistycznych szkoleń psów,
•    planujące prowadzić działalność gospodarczą,

ZAKRES METODYCZNY KURSU:
kurs dający wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w obrębie zawodu TRESER PSÓW.
Umożliwia zdobycie umiejętności pracy z psem zgodne z zasadami pozytywnego szkolenia psów
oraz wiedzę dotyczącą organizacji ośrodka szkolenia psów.
Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują
Zaświadczenie o ukończeniu kursu i potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie
zawodu TRESER PSÓW zgodnie z wytycznymi MEN.

WYMIAR CZASOWY KURSU: 8 weekendowych zjazdów + 30 godzin praktyk.
Kursy organizowane są w niewielkich grupach, aby zindywiduaizować sposób przekazywanej wiedzy.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,
-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego

Dokumenty posimy:
- przesłać pocztą lub
- dostarczyć osobiście LUB
- PRZESŁAĆ NA ADRES EMAIL: biuro@adeptus.szkola.pl

Adres Biura Rekrutacji
85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,
czynne w godzinach 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)

MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

DATA: wrzesień 2018

TERMINY ZJAZDÓW:

WYKŁADOWCY:
kynolodzy, zoopsycholodzy,  treserzy psów, weterynarz, specjaliści, praktycy z wieloletnim  doświadczeniem, osoby, dla których wykonywane na co dzień zajęcie nie  jest tylko zawodem, ale też pasją, którą chcą się z Państwem podzielić.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

CENA KURSU: 4200 zł.
W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.


FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:
Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu  uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w  miejscu zameldowania.

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:
N.O.E.  „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.  Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części  teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wróć do spisu treści