Treser psów - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs TRESER PSÓW umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zawód Treser psów wpisany jest do REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS pod nr 516405.

 

Adresatami kursu są osoby pełnoletnie posiadające minimum wykształcenie średnie:

- pragnące zapoznać się z aktualnymi metodami szkolenia psów,

- zainteresowane podstawami psychologii psa domowego

- pragnące poznać techniki specjalistycznych szkoleń psów (kynoterapia, handling, sporty obronne),

- chcące poszerzyć wiedzę oraz kwalifikacje kynologiczne,

- planujące prowadzić własny ośrodek szkolenia psów.

Kurs organizowany jest w niewielkich grupach, aby zindywidualizować sposób przekazywanej wiedzy.

 

Program kursu obejmuje m.in:

- naukowe podstawy szkolenia zwierząt

- podstawy psychologii psa

- dobrostan psa

- metody szkolenia psów i budowanie motywacji

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych

- uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek)

- wybrane zachowania problemowe psów i sposoby ich modyfikacji

 

Wykładowcy:

 

Maja Cierniak

Z psami związana od zawsze. Na co dzień pracuje jako zoopsycholog i trener psów. W międzyczasie pracowała jako technik weterynarii i wykładowca akademicki. Doktorantka na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. W pracy z psami największy nacisk kładzie na czytelność w komunikacji. Prywatnie miłośniczka fantasy.

Więcej informacji o Mai można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/KynoPark/photos/4676478752413973

 

Hanna Wojciechowska

Certyfikowany zoopsycholog i trener psów. Specjalista kynoterapii. Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. Psychopedagog. Wykładowca akademicki. Od wielu lat pracuje jako trener psów, zoopsycholog i egzaminator psów terapeutycznych.

 

Konrad Kozłowski

Lekarz weterynarii. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w2003. Od tego czasu zawodowo związany z Bydgoszczą i skupiony na leczeniu psów i kotów. W 2019 ukończył specjalizację z dziedziny rozrodu zwierząt. Pracoholik z poczuciem humoru.

 

Marta Górska

Na co dzień pracuje jako instruktorka szkolenia psów i groomer. Asystent kynologiczny ZKwP. Hodowca berneńskich psów pasterskich oraz owczarków australijskich. Zawodniczka agility.

Więcej informacji o Marcie można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/HappyDogTEAM/posts/895974821269777

 

Tomasz Wojciechowski

Na co dzień pracuje jako instruktor szkolenia psów oraz pozorant. Licencjonowany pozorant ZKwP. Członek Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów ZKwP Oddziału Szczecin. Instruktor kursów specjalistycznych dla pozorantów służb mundurowych w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych SW. Pomysłodawcą oraz wykonawcą programu readaptacji społecznej skazanych pt: "Pieskie życie z psem", którego celem była socjalizacja oraz wstępne szkolenie psów problemowych przebywających w schroniskach przez osoby pozbawione wolności. Hodowca owczarków niemieckich (linii użytkowej).

Więcej informacji o Tomku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/HappyDogTEAM/posts/811112733089320

 

Wojciech Sadurski

Na co dzień pracuje z psami jako instruktor szkolenia oraz pozorant. Pozorant stażysta ZKwP. Przewodnik psa specjalnego w Areszcie Śledczym. W pracy z psami stawia na budowanie motywacji do współpracy zarówno u psa jak i u jego przewodnika oraz na kształtowanie relacji pomiędzy nimi.

Więcej informacji o Wojtku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/HappyDogTEAM/posts/811115653089028

 

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 11-12.09.2021

2 zjazd: 25-26.09.2021

3 zjazd: 2-3.10.2021

4 zjazd: 23-24.10.2021

5 zjazd: 6-7.11.2021

6 zjazd: 27-28.11.2021

Egzamin: 23.01.2022

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 30 godzin praktyk – istnieje możliwość odbycia praktyk w Centrum Edukacji Kynologicznej KynoPark.

Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń).


Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


Koszt uczestnictwa w kursie: 4200 zł.


Finansowanie szkolenia przez urząd pracy:

 

W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

 

 

 

Zaświadczenia :

 

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS  ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAKOŃCZENIA PROCESU REKRUTACJI

 

Ilość miejsc ograniczona

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści