Zoopsycholog / Treser psów - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści


Kurs TRESER PSÓW


umożliwiający uzyskanie i uzpełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
Zawód Treser psów wpisany jest do REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS

pod nr 516405


Kurs: ZOOPSYCHOLOG


umożliwiający uzyskanie i uzpełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Zawód Zoopsycholog wpisany jest do REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS

pod nr 516407
WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej,

-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego


Dokumenty posimy:

- przesłać pocztą lub

- dostarczyć osobiście LUB

- PRZESŁAĆ NA ADRES EMAIL: biuro@adeptus.szkola.pl 


Adres Biura Rekrutacji

85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,

czynne w godzinach 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


WYMIAR CZASOWY KURSU: 10 weekendowych zjazdów + 30 godzin praktyk. Pomagamy w ustaleniu miejsc odbycia praktyk.

Kursy organizowane są w niewielkich grupach, aby zindywidualizować sposób przekazywanej wiedzy.


TERMINY ZJAZDÓW KURSU :

I. 11,12 września 2021 r.

II. 25, 26 września 2021 r.

III. 09,10 października 2021 r.

IV. 23,24 października 2021 r.

V. 06,07listopada 2021 r.

VI.27,28 listopada 2021 r.

VII. 18,19 grudnia 2021 r.

VIII. 08,09 stycznia 2022 r.

IX. 15,16.01.2022r.

X. 22 stycznia 2022 r.


WYKŁADOWCY:

kynolodzy, zoopsycholodzy,  treserzy psów, weterynarz, specjaliści, praktycy z wieloletnim  doświadczeniem, osoby, dla których wykonywane na co dzień zajęcie nie  jest tylko zawodem, ale też pasją, którą chcą się z Państwem podzielić.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.


CENA KURSU: 7900 zł.

W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu  uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w  miejscu zameldowania.


ZAŚWIADCZENIA :

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części  teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.


POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści