Zoopsycholog - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA > KURSY
Kurs: ZOOPSYCHOLOG

WYMIAR CZASOWY KURSU: 10 weekendowych zjazdów + 35 godzin praktyk.
Kursy organizowane są w niewielkich grupach, aby zindywiduaizować sposób przekazywanej wiedzy.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,
- odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- ksero dowodu osobistego

Dokumenty posimy:
- przesłać pocztą lub
- dostarczyć osobiście LUB
- PRZESŁAĆ NA ADRES EMAIL: biuro@adeptus.szkola.pl

Adres Biura Rekrutacji
85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,
czynne w godzinach 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)

MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a

DATA: wrzesień 2018

TERMINY ZJAZDÓW:

WYKŁADOWCY:
kynolodzy, zoopsycholodzy, treserzy psów, weterynarz, specjaliści, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, osoby, dla których wykonywane na co dzień zajęcie nie jest tylko zawodem, ale też pasją, którą chcą się z Państwem podzielić.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

CENA KURSU: 4900 zł.
W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.

FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:
Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:
N.O.E. „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wróć do spisu treści