Zoopsycholog - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
OFERTA > KURSY

Kurs: ZOOPSYCHOLOG


WYMIAR CZASOWY KURSU: 10 weekendowych zjazdów + 35 godzin praktyk.

Kursy organizowane są w niewielkich grupach, aby zindywiduaizować sposób przekazywanej wiedzy.


POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej,

- odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego


Dokumenty posimy:

- przesłać pocztą lub

- dostarczyć osobiście LUB

- PRZESŁAĆ NA ADRES EMAIL: biuro@adeptus.szkola.pl 


Adres Biura Rekrutacji

85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,

czynne w godzinach 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


TERMINY ZJAZDÓW:

1. 22-23.09.2018
2. 06-07.10.2018
3. 13-14.10.2018
4. 20-21.10.2018
5. 03-04.11.2018
6. 24-25.11.2018
7. 08-09.12.2018
8. 12-13.01.2019
9. 26-27.01.2018
10.02-03.02.2019


WYKŁADOWCY:

kynolodzy, zoopsycholodzy, treserzy psów, weterynarz, specjaliści, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, osoby, dla których wykonywane na co dzień zajęcie nie jest tylko zawodem, ale też pasją, którą chcą się z Państwem podzielić.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.


CENA KURSU: 4900 zł.

W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.


FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:

N.O.E. „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.


POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści