Kurs KYNOTERAPII  
i   ALPAKOTERAPII

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

Program kursu obejmuje m.in.:

  • naukowe podstawy szkolenia psów  
  • podstawy psychologii psa  
  • dobrostan psa  
  • metody szkolenia psów i budowanie motywacji  
  • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek)
  • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego, - behawior alpak,   
  • testy i szkolenie alpak, 
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa i alpaki,
  • metodyki pracy kynoterapeuty i alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne), 
  • zajęcia praktyczne.  

Terminy zjazdów

Nr Termin zjazdu: Miejsce zjazdu: Uwagi:
1 11-12.09.2021  Adeptus
2 25-26.09.2021  Szyszyńskie Holendry
3 2-3.10.2021  Szyszyńskie Holendry
9.10.2021  Adeptus Zjazd nieobowiązkowy (Egzaminy psów terapeutycznych PTK)
4 16-16.10.2021  Adeptus
5 6-7.11.2021   Adeptus
6 20-21.11.2021   Adeptus
7 4-5.12.2021  Adeptus
8 11-12.12.2021  Adeptus
9 18-19.12.2021  Okole
10 22.01.2022 Okole
23.01.2022  Adeptus Egzamin 

Certyfikat i koszty kursu

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 20 godzin praktyk kynoterapeutycznych i 20 godzin praktyk alpakoterapeutycznych.

Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń). 
   
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a (Adeptus), /szyszyńskie Holendry, Okole (gmina Koronowo) 
Koszt uczestnictwa w kursie: 4200 zł 
 
Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.     

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.   

Zaświadczenia :  
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
  
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 
 
Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 

Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 

Ilość miejsc ograniczona.