Kurs KYNOTERAPII 

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego

Program kursu obejmuje:

  • naukowe podstawy szkolenia psów  
  • podstawy psychologii psa  
  • dobrostan psa
  • metody szkolenia psów i budowanie motywacji  
  • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek)  
  • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,  
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa,   
  • metodyki pracy kynoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne),  
  • zajęcia praktyczne.  

Terminy zjazdów

Nr Termin zjazdu: Miejsce zjazdu: Uwagi:
1 11-12.09.2021 Adeptus
2 25-26.09.2021 Adeptus
3 02-03.10.2021 Adeptus
4 09.10.2021 Adeptus Zjazd nieobowiązkowy (Egzaminy psów terapeutycznych PTK)
5 16-17.10.2021 Adeptus
6 6-7.11.2021 Adeptus
7 20-21.11.2021 Adeptus
8 4-5.12.2021 Adeptus
9 11-12.12.2021 Adeptus
10 22-23.01.2022  Adeptus egzamin (Adeptus)

Certyfikat i koszty kursu

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 30 godzin praktyk – pomagamy naszym Kursantom w realizacji praktyk

Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń).  
 
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a 
Koszt uczestnictwa w kursie: 3200 zł 

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania. 

Zaświadczenia :  
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 

Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 

Ilość miejsc ograniczona.