Kurs 
ZOOPSYCHOLOG

Program kursu obejmuje:

  • naukowe podstawy szkolenia zwierząt  
  • podstawy psychologii psa  
  • dobrostan psa
  • metody szkolenia psów i budowanie motywacji  
  • prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych  
  • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek)  
  • najczęstsze problemy z zachowaniem psa i sposoby ich modyfikacji
  • diagnostyka zaburzeń behawioralnych  
  • terapie wspomagające  
  • wybrane zaburzenia behawioralne psów (etiologia, objawy i terapia)  

Terminy zjazdów

Nr Termin zjazdu: Miejsce zjazdu: Uwagi:
1 11-12.09.2021 Adeptus
2 25-26.09.2021 Adeptus
3 02-03.10.2021 Adeptus
4 23-24.10.2021 Adeptus
5 6-7.11.2021 Adeptus
6 27-28.11.2021 Adeptus
7 18-19.12.2021 Adeptus
8 8-9.01.2022 Adeptus
9 15.16.01.2022 Adeptus
23.01.2022 Adeptus Egzamin

Certyfikat i koszty kursu

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 40 godzin praktyk – istnieje możliwość odbycia praktyk w Centrum Edukacji Kynologicznej KynoPark.

Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń).   

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a 
Koszt uczestnictwa w kursie: 7900 zł.   

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.     
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania. 

Zaświadczenia :  
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.    

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 

Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 

Ilość miejsc ograniczona.