Kurs ALPAKOTERAPII

Program kursu obejmuje:

  • metodyki pracy alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne)  
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem alpaki,  
  • behawior alpak,   
  • testy i szkolenie alpak,  
  • zajęcia praktyczne.  

Terminy zjazdów

Nr Termin zjazdu: Miejsce zjazdu: Uwagi:
1 11-12.09.2021  Adeptus
2 25-26.09.2021  Szyszyńskie Holendry
3 2-3.10.2021  Szyszyńskie Holendry
4 6-7.11.2021  Adeptus
5 20-21.11.2021  Adeptus
6 4-5.12.2021  Adeptus
7 11-12.12.2021  Adeptus
8 18-19.12.2021  Okole
9 22.01.2022  Okole
23.01.2022  Adeptus Egzamin (Adeptus)

Certyfikat i koszty kursu

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 20 godzin praktyk.

Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu lub jego części na online (w wypadku wprowadzenia rządowych obostrzeń). 
  
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a (Adeptus), /szyszyńskie Holendry, Okole (gmina Koronowo)  ​ Koszt uczestnictwa w kursie: 3200 zł

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. 
  
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania. 
 
Zaświadczenia :  
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
 
Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 

Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 

Ilość miejsc ograniczona.