Handling

Zgłoszenia i koszty seminarium

Seminarium odbędzie się w Centrum Edukacji Kynologicznej KynoPark, przy ulicy Rysiej 2a w Bydgoszczy.

Zgłoszenia wraz ze skanem dowodu wpłaty prosimy kierować na adres: info@kynopark.pl. W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska przewodnika oraz rasy, wieku oraz imienia psa. W przypadku osób towarzyszących lub obserwatorów prosimy wyłącznie o imię i nazwisko.

 Koszt uczestnictwa w seminarium: przewodnik z psem 100zł, obserwator 50zł. Wpłaty prosimy kierować na konto Centrum Edukacji Kynologicznej KynoPark: 53 1020 1462 0000 7102 0385 1508  z dopiskiem „Seminarium handlingowe”   

Udział w seminarium ograniczony jest do max 10 przewodników z psami, przyjęcie zgłoszeń według kolejności wpłat.   

Serdecznie zapraszamy!