Certyfikat i koszty kursu
Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 30 godzin praktyk – pomagamy naszym Kursantom w realizacji praktyk. Wszystkie zjazdy planowane są w formie stacjonarnej. Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a Koszt uczestnictwa w kursie: 4200 zł

Finansowanie szk​olenia przez urząd pracy:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

Zaświadczenia:
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 
Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji.
Ilość miejsc ograniczona.  

Kurs KYNOTERAPII 

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

Kurs kynoterapii (dogoterapii) umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zawód KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta) wpisany jest do Rejestru Kwalifikacji Zawodów i Specjalności Na Potrzeby Rynku Pracy  MPiPS pod nr 323007.

Na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu absolwenci mogą obiegać się o umieszczenie w Krajowym Rejestrze Certyfikowanych Kynoterapeutów PTK. 

Pomagamy naszym Kursantom w indywidualnym doborze psa.

Sponsorem kursu jest Happy Dog.  

Adresatami kursu są osoby posiadające minimum wykształcenie średnie:

 • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
 • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
 • planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym,
 • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną,
 • chcące poznać metodyki pracy kynoterapeuty z osobami z różnymi wyzwaniami rozwojowymi (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne),
 • chcące poznać metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa, behawior psa, metody szkolenia i wychowania psa, testy i wychowanie oraz szkolenie psa terapeutycznego, metody doboru psa do pracy w kynoterapii.

Program kursu obejmuje m.in.:

 • naukowe podstawy szkolenia psów,
 • podstawy psychologii psa,
 • dobrostan psa,
 • metody szkolenia psów i budowanie motywacji,
 • uczenie wybranych zachowań (z zakresu posłuszeństwa oraz sztuczek) - behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
 • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa,
 • metodyki pracy kynoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne),
 • zajęcia praktyczne.

W ramach kursu uczestnicy wezmą udział w warsztatach dla zooterapeutów „Kuferek Pomysłów” orgaznizowanych przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne.  
 
Terminy zjazdów:

1 zjazd: 10-11.09.2022 
2 zjazd: 17-18.09.2022 
3 zjazd: 15-16.10.2022
4 zjazd: 22-23.10.2022 
5 zjazd: 05-06.11.2022 
6 zjazd: 26-71.11.2022 
7 zjazd: 10-11.12.2022 
8 zjazd:17-18.12.2022 
9 zjazd: 14-15.01.2023 
Egzamin: 28.01.2023