Certyfikat i koszty kursu:
Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie 20 godzin praktyk. Wszystkie zjazdy planowane są w formie. Miejsce: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a (Adeptus), /alpakarnia Szyszyńskie Holendry, Okole (gmina Koronowo). Koszt uczestnictwa w kursie: 4500 zł 

Finansowanie szkolenia przez urząd pracy:
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.  

Zaświadczenia:
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. 
Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na adres biuro@adeptus.szkola.pl 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Placówki znajdującego się na stronie głównej. 
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 
Ilość miejsc ograniczona.   

Kurs ALPAKOTERAPII

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwo Kynoterapeutycznego.  

Kurs alpakoterapii obejmuje zagadnienia dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z alpakami. Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Adresatami kursu są osoby posiadające minimum wykształcenie średnie:

  • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
  • mające zamiar podjąć pracę jako alpakoterapeuta w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej, 
  • planujące włączyć alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym,
  • planujące prowadzić indywidualną praktykę dotyczącą alpakoterapii.  
  • chów i hodowla alpak,
  • behawior alpak,
  • testy i szkolenie alpak,
  • metodyki pracy alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i inne),
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem alpaki,
  • zajęcia praktyczne.

W ramach kursu uczestnicy spędzą dwa weekendy w alpakarni Szyszyńskie Holendry - https://www.alpaka.net.pl/index.html (nocleg we własnym zakresie) oraz wezmą udział w warsztatach dla zooterapeutów „Kuferek Pomysłów” orgaznizowanych przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne.

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 10-11.09.2022 (Adeptus) 
2 zjazd: 24-25.09.2022 (Szyszyńskie Holendry) 
3 zjazd: 01-02.10.2022 (Szyszyńskie Holendry) 
4 zjazd: 22-23.10.2022 (Adeptus)  
5 zjazd: 19-20.11.2022 (Adeptus) 
6 zjazd: 26-27.12.2022 (Adeptus)  
7 zjazd: 10-11.12.2022 (Adeptus) 
8 zjazd: 07-08.01.2023 (Okole)  
9 zjazd: 14-15.01.2023 (Adeptus) 
Egzamin: 29.01.2023 (Adeptus)

Program kursu obejmuje bloki: