Alpakoterapia

Przygotujemy Cię do pracy alpakoterapeuty!

Cały kurs odbywa się stacjonarnie, kładziemy duży nacisk na umiejętności praktyczne.   

Nasi kursanci mogą liczyć na przyjazną atmosferę, pomoc w organizacji praktyk, ciągły kontakt z wykładowcami, m.in. dzięki prywatnej grupie na Facebooku dla uczestników kursu.   

Na tym kursie zobaczysz o wiele więcej niż karmienie alpak marchewką! Po jego ukończeniu będziesz potrafił samodzielnie zaplanować i przeprowadzić różnorodne zajęcia z udziałem alpak, zarówno edukacyjne, jak i terapeutyczne.   

W programie kursu znajdują się m.in:  

Terminy zjazdów:  

  1. zjazd ​27-28 kwietnia 2024
  2. zjazd ​11-12 maja 2024
  3. zjazd ​25-26 maja 2024
  4. zjazd ​08-09 czerwca 2024

Miejsca zajęć: Bydgoszcz, Biedaszkowo 4

Okole – Alpałąka; Barcin - Alpanilo  

Po zdanym egzaminie oraz złożeniu praktyk (20h) kursanci otrzymują certyfikat zgodny
z wytycznymi MEN.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 4500 zł. Liczba miejsc ograniczona! 

Rezerwacji miejsca można dokonać mailowo - biuro@adeptus.szkola.pl.   


Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.   

Zaświadczenia : 
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. Aby zapisać się na kurs należy wysłać maila na adres: biuro@adeptus.szkola.pl.
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji.  

Wykładowcy:

Maja Cierniak
Katarzyna Ratajska
Eliza Kowalska-Gabrysiak