Behawiorysta – specjalizacja: kot domowy

Przygotujemy Cię do pracy kociego behawiorysty!

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu:  

Miejsce: Bydgoszcz, Biedaszkowo 4 

Po zdanym egzaminie oraz złożeniu praktyk (30h) kursanci otrzymują certyfikat zgodny z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy MEN.    

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 3500 zł. Liczba miejsc ograniczona! 
Rezerwacji miejsca można dokonać mailowo - biuro@adeptus.szkola.pl.   


Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.    

Zaświadczenia : 
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.    

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. Aby zapisać się na kurs należy wysłać maila na adres: biuro@adeptus.szkola.pl.
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji.  

Wykładowcy:

Maja Cierniak
Katarzyna Pokora