Treser psów

Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie tresera psów!

Cały kurs odbywa się stacjonarnie, kładziemy duży nacisk na umiejętności praktyczne.

Kurs organizowany jest w niewielkich grupach, aby zindywidualizować sposób przekazywanej wiedzy. 

Nasi kursanci mogą liczyć na przyjazną atmosferę, pomoc w organizacji praktyk, ciągły kontakt z wykładowcami, m.in. dzięki prywatnej grupie na Facebooku dla uczestników kursu. 

Jaka jest różnica między treserem psów a instruktorem szkolenia lub trenerem psów? 

Treser, trener czy instruktor szkolenia psów często uważane są za synonimy, jednak nimi nie są - istnieje zasadnicza różnica. Treser psów jest tytułem zawodowym, który gwarantuje, że jego posiadacz przyswoił wiedzę, odbył praktyki zawodowe oraz zdał egzamin.  

W programie kursu znajdują się m.in:  

Terminy zjazdów: 

  1. zjazd: 06 - 07.04.2024
  2. zjazd: 20 - 21.04.2024
  3. zjazd: 11- 12.05.2024
  4. zjazd: 01 - 02.06.2024
  5. zjazd: 15 -16.06.2024
  6. zjazd: 06. - 07.2024

Miejsce: Bydgoszcz, Biedaszkowo 4 

Pomagamy naszym kursantom w realizacji praktyk zawodowych. 

Po zdanym egzaminie oraz złożeniu praktyk (30h) kursanci otrzymują certyfikat zgodny z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności MEN - treser psów 516405. 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 5000 zł. Liczba miejsc ograniczona! 

Rezerwacji miejsca można dokonać mailowo - biuro@adeptus.szkola.pl. 


Finansowanie szkolenia przez urząd pracy: 
W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.   

Zaświadczenia : 
Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny. Aby zapisać się na kurs należy wysłać maila na adres: biuro@adeptus.szkola.pl.
Potwierdzenie przyjęcia na kurs  zostanie przesłane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wymaganych  dokumentów i zakończenia procesu rekrutacji. 
 

Wykładowcy:

Maja Cierniak
Konrad Kozłowski
Katarzyna Pokora