Konsultacja behawioralna

 

Obejmuje diagnostykę i terapię behawioralną. Dedykowana psom cierpiącym na zaburzenia behawioralne, takie jak zaburzenia lękowe, fobie, lęk separacyjny, depresję, nadpobudliwość, nadmierna agresja, itp.  
  
Cena: